Investoriem

Uzņēmuma darbībai nepieciešamos kredītresursus nodrošina dalībnieku ieguldījums, kā arī līdzekļi, kas piesaistīti no privātajiem investoriem un obligāciju emisijas. 2016.gada jūnijā AgroCredit Latvia emitēja 10 gadīgas obligācijas ar 7% fiksēto kupona likmi, kas augustā tika iekļautas publiskajā apgrozībā Nasdaq Baltic biržā.

Obligācijas ir labs veids, kā ieguldīt savus brīvos līdzekļus un saņemt par tiem atdevi, kas būtiski pārsniedz banku depozītu procentus.

Lai nodrošinātu straujāku uzņēmuma darbības izaugsmi un palielinātu kredītportfeli, esam pastāvīgi ieinteresēti piesaistīt arvien jaunu kapitālu. Lielākiem finanšu investoriem piedāvājam individuālus brīvo naudas līdzekļu izvietošanas risinājumus.

Aizdevumu drošību nosaka vairāki faktori:

– Uzņēmuma realizētā kredītpolitika ir konservatīva un kredītportfeļa kvalitātes rādītāji ir augstā līmenī;

– Vadībai un darbiniekiem ir daudzu gadu pieredze lauksaimniecības sektora klientu kreditēšanā;

– Uzņēmums strādā jau vairāk kā piecus gadus un tā finanšu situācija ir pastāvīgi uzlabojusies;

– Uzņēmuma darbību pārbauda un savu slēdzienu sniedz zvērināts revidents. AgroCredit Latvia auditētie gada pārskati pieejami šeit;

– Lauksaimniecība ir viena no vadošajām Latvijas eksporta nozarēm un tās pārstāvji raksturojami ar labu kredītu maksāšanas kultūru.